Inici > Pressupostos Municipals

Girona / Patronat Call de Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Patronat Call de Girona

Ingressos

|

Despeses

453.525 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 279.765 € 3 € 61,69%
Despeses corrents en béns i serveis 157.760 € 2 € 34,79%
Transferències corrents 16.000 € 0 € 3,53%