Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

97.700.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 29.200.000 € 18 € 29,89%
Despeses corrents en béns i serveis 58.480.000 € 36 € 59,86%
Transferències corrents 10.000.000 € 6 € 10,24%
Inversions reals 20.000 € 0 € 0,02%