Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

91.300.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 28.100.000 € 18 € 30,78%
Despeses corrents en béns i serveis 54.715.000 € 34 € 59,93%
Transferències corrents 8.480.000 € 5 € 9,29%
Inversions reals 5.000 € 0 € 0,01%