Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

85.075.723 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 26.541.334 € 16 € 31,20%
Despeses corrents en béns i serveis 56.155.289 € 35 € 66,01%
Transferències corrents 2.379.100 € 1 € 2,80%