Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

78.747.826 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 23.111.877 € 14 € 29,35%
Despeses corrents en béns i serveis 53.109.021 € 33 € 67,44%
Transferències corrents 2.526.928 € 2 € 3,21%