Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Barcelona Esports » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Barcelona Esports

Ingressos

|

Despeses

24.925.017 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.945.050 € 2 € 11,82%
Despeses corrents en béns i serveis 6.992.943 € 4 € 28,06%
Transferències corrents 14.987.024 € 9 € 60,13%