Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Barcelona Esports » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Barcelona Esports

Ingressos

|

Despeses

24.945.017 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.945.050 € 2 € 11,81%
Despeses corrents en béns i serveis 6.992.943 € 4 € 28,03%
Transferències corrents 14.987.024 € 9 € 60,08%
Inversions reals 20.000 € 0 € 0,08%