Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Barcelona Esports » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Barcelona Esports

Ingressos

|

Despeses

24.073.994 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.685.883 € 2 € 11,16%
Despeses corrents en béns i serveis 8.414.043 € 5 € 34,95%
Transferències corrents 12.954.068 € 8 € 53,81%
Inversions reals 20.000 € 0 € 0,08%