Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 51.783.527 €
 • 1.178 €
 • 45.040
 • 136.412.297 €
 • 1.074 €
 • 126.988
 • 159.999.735 €
 • 741 €
 • 217.741
 • 110.219.587 €
 • 1.069 €
 • 103.477
Impostos directes 37,77% 37,03% 47,84% 44,56%
Impostos indirectes 1,26% 3,71% 4,38% 2,97%
Taxes, preus públics i altres ingressos 19,08% 0,00% 11,47% 19,45%
Transferències corrents 26,50% 0,02% 35,28% 22,60%
Ingressos patrimonials 0,44% 0,49% 0,13% 0,22%
Alienació d'inversions reals 0,95%
Transferències de capital 6,54% 0,00% 4,76%
Actius financers 0,16% 0,90% 2,74%
Passius financers 7,46% 8,88% 2,72%