Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 51.783.527 €
 • 1.178 €
 • 45.040
 • 136.412.297 €
 • 1.074 €
 • 126.988
 • 159.999.735 €
 • 741 €
 • 217.741
 • 110.219.587 €
 • 1.069 €
 • 103.477
Despeses de personal 25,00% 2,27% 30,92% 30,71%
Despeses corrents en béns i serveis 42,56% 0,14% 36,66% 33,73%
Despeses financeres 0,70% 0,03% 0,84% 0,65%
Transferències corrents 6,20% 1,45% 22,16% 13,71%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,58% 0,44% 0,14% 0,47%
Inversions reals 15,78% 0,10% 2,94%
Transferències de capital 0,39% 0,00% 8,49%
Actius financers 0,16% 0,07%
Passius financers 8,79% 10,16% 9,21% 9,30%