Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 52.863.269 €
 • 1.202 €
 • 43.964
 • 134.812.906 €
 • 1.069 €
 • 126.127
 • 156.518.072 €
 • 725 €
 • 215.848
 • 102.986.840 €
 • 999 €
 • 103.123
Impostos directes 36,77% 37,27% 45,88% 45,88%
Impostos indirectes 1,23% 2,82% 4,58% 2,71%
Taxes, preus públics i altres ingressos 16,89% 0,77% 10,66% 20,24%
Transferències corrents 26,13% 0,01% 37,84% 23,04%
Ingressos patrimonials 0,43% 0,11% 0,11% 0,47%
Transferències de capital 7,91% 0,61% 4,90%
Actius financers 0,16% 0,93% 2,91%
Passius financers 10,64% 8,80%