Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 52.863.269 €
 • 1.221 €
 • 43.287
 • 134.812.906 €
 • 1.074 €
 • 125.517
 • 156.518.072 €
 • 726 €
 • 215.634
 • 102.986.840 €
 • 994 €
 • 103.615
Impostos directes 36,77% 37,27% 45,88% 45,88%
Impostos indirectes 1,23% 2,82% 4,58% 2,71%
Taxes, preus públics i altres ingressos 16,89% 16,01% 10,66% 20,24%
Transferències corrents 26,13% 30,11% 37,84% 23,04%
Ingressos patrimonials 0,43% 1,50% 0,11% 0,47%
Transferències de capital 7,91% 3,33% 4,90%
Actius financers 0,16% 0,93% 2,91%
Passius financers 10,64% 8,80%