Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 52.863.269 €
 • 1.221 €
 • 43.287
 • 134.812.906 €
 • 1.074 €
 • 125.517
 • 156.518.072 €
 • 726 €
 • 215.634
 • 102.986.840 €
 • 994 €
 • 103.615
Despeses de personal 24,71% 37,67% 31,62% 31,11%
Despeses corrents en béns i serveis 21,46% 28,78% 35,25% 35,16%
Despeses financeres 0,79% 1,79% 1,22% 1,19%
Transferències corrents 24,10% 7,73% 21,30% 13,72%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,57% 0,44% 0,50% 0,02%
Inversions reals 19,61% 12,10%
Transferències de capital 0,11% 1,10% 9,08%
Actius financers 0,18% 0,24%
Passius financers 8,67% 10,20% 9,87% 9,72%