Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 52.863.269 €
 • 1.202 €
 • 43.964
 • 134.812.906 €
 • 1.069 €
 • 126.127
 • 156.518.072 €
 • 725 €
 • 215.848
 • 102.986.840 €
 • 999 €
 • 103.123
Despeses de personal 24,71% 1,65% 31,62% 31,11%
Despeses corrents en béns i serveis 21,46% 0,00% 35,25% 35,16%
Despeses financeres 0,79% 1,71% 1,22% 1,19%
Transferències corrents 24,10% 0,02% 21,30% 13,72%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,57% 0,44% 0,50% 0,02%
Inversions reals 19,61% 0,05%
Transferències de capital 0,11% 1,10% 9,08%
Actius financers 0,16% 0,24%
Passius financers 8,67% 10,20% 9,87% 9,72%