Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 45.129.607 €
 • 1.043 €
 • 43.287
 • 113.095.451 €
 • 901 €
 • 125.517
 • 152.021.544 €
 • 705 €
 • 215.634
 • 107.601.192 €
 • 1.038 €
 • 103.615
Despeses de personal 28,12% 2,71% 32,89% 29,78%
Despeses corrents en béns i serveis 22,27% 0,18% 29,77% 33,65%
Despeses financeres 1,05% 2,89% 2,70% 1,14%
Transferències corrents 29,97% 0,00% 19,03% 13,13%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,95% 0,50% 0,02%
Inversions reals 8,11% 0,18% 4,14%
Transferències de capital 0,07% 0,03% 8,85%
Actius financers 0,19% 0,07%
Passius financers 10,41% 13,31% 15,05% 9,29%