Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 45.129.607 €
 • 1.062 €
 • 43.287
 • 125.915.173 €
 • 1.003 €
 • 125.517
 • 156.518.072 €
 • 726 €
 • 215.634
 • 107.601.192 €
 • 1.043 €
 • 103.615
Despeses de personal 28,12% 2,44% 31,62% 29,78%
Despeses corrents en béns i serveis 22,27% 0,16% 35,25% 33,65%
Despeses financeres 1,05% 2,60% 1,22% 1,14%
Transferències corrents 29,97% 0,00% 21,30% 13,13%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,85% 0,50% 0,02%
Inversions reals 8,11% 0,16% 4,14%
Transferències de capital 0,07% 0,03% 8,85%
Actius financers 0,17% 0,24%
Passius financers 10,41% 11,96% 9,87% 9,29%