Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 40.602.409 €
 • 955 €
 • 42.498
 • 114.776.887 €
 • 919 €
 • 124.867
 • 152.021.544 €
 • 705 €
 • 215.654
 • 135.712.316 €
 • 1.315 €
 • 103.194
Despeses de personal 28,73% 40,12% 32,89% 23,31%
Despeses corrents en béns i serveis 30,13% 30,45% 29,77% 26,77%
Despeses financeres 1,81% 3,78% 2,70% 1,60%
Transferències corrents 24,79% 10,14% 19,03% 9,96%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,46% 0,50% 0,01%
Inversions reals 2,03% 1,11% 1,32%
Transferències de capital 0,06% 7,13%
Actius financers 0,19% 0,07%
Passius financers 12,52% 12,34% 15,05% 29,91%