Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 43.299.326 €
 • 1.032 €
 • 41.956
 • 140.040.909 €
 • 1.127 €
 • 124.280
 • 152.021.544 €
 • 700 €
 • 217.210
 • 107.221.703 €
 • 1.022 €
 • 104.962
Despeses de personal 28,62% 32,88% 32,89% 28,68%
Despeses corrents en béns i serveis 28,53% 26,17% 29,77% 33,94%
Despeses financeres 1,70% 3,62% 2,70% 3,97%
Transferències corrents 23,24% 8,65% 19,03% 11,75%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,37% 0,50% 0,01%
Inversions reals 6,12% 3,51% 0,28%
Transferències de capital 0,06% 9,17%
Actius financers 15,79% 0,07%
Passius financers 11,79% 9,31% 15,05% 12,21%