Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 39.074.194 €
 • 938 €
 • 41.647
 • 113.385.153 €
 • 914 €
 • 124.099
 • 150.132.921 €
 • 683 €
 • 219.708
 • 100.181.553 €
 • 938 €
 • 106.790
Despeses de personal 28,65% 41,00% 33,82% 30,21%
Despeses corrents en béns i serveis 29,97% 30,68% 30,00% 36,33%
Despeses financeres 3,23% 3,39% 2,45% 5,11%
Transferències corrents 24,74% 10,41% 19,31% 11,55%
Inversions reals 0,77% 0,84% 0,30%
Transferències de capital 5,04%
Actius financers 0,19% 0,07%
Passius financers 12,63% 9,95% 14,35% 11,46%