Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 39.075.481 €
 • 949 €
 • 41.191
 • 106.820.318 €
 • 861 €
 • 124.084
 • 150.132.921 €
 • 679 €
 • 220.977
 • 103.965.650 €
 • 970 €
 • 107.211
Despeses de personal 28,69% 26,99% 33,82% 30,10%
Despeses corrents en béns i serveis 30,00% 26,53% 30,00% 35,34%
Despeses financeres 3,82% 3,58% 2,45% 3,85%
Transferències corrents 24,53% 29,57% 19,31% 11,70%
Inversions reals 0,69% 2,41% 3,57%
Transferències de capital 0,21% 4,86%
Actius financers 0,14% 0,07%
Passius financers 12,27% 10,57% 14,35% 10,58%