Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 39.219.677 €
 • 959 €
 • 40.900
 • 103.254.771 €
 • 834 €
 • 123.868
 • 159.595.097 €
 • 726 €
 • 219.786
 • 111.959.669 €
 • 1.049 €
 • 106.709
Despeses de personal 30,33% 28,10% 34,71% 28,53%
Despeses corrents en béns i serveis 29,18% 26,47% 30,74% 33,71%
Despeses financeres 3,10% 2,87% 1,66% 3,22%
Transferències corrents 24,85% 29,13% 18,88% 11,96%
Inversions reals 1,10% 1,81% 4,60%
Transferències de capital 10,06%
Actius financers 0,15% 0,07%
Passius financers 11,44% 11,47% 13,93% 7,92%