Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Vic, Mataró, Badalona, i Reus

»
Per habitant | Total
Vic X Mataró X Badalona X Reus X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 41.081.928 €
 • 1.004 €
 • 40.422
 • 122.358.353 €
 • 988 €
 • 122.905
 • 162.497.758 €
 • 739 €
 • 218.886
 • 114.532.055 €
 • 1.073 €
 • 106.622
Despeses de personal 32,48% 24,78% 36,25% 28,67%
Despeses corrents en béns i serveis 31,28% 22,46% 31,18% 37,05%
Despeses financeres 3,70% 3,24% 1,62% 2,27%
Transferències corrents 22,59% 25,50% 19,54% 10,89%
Inversions reals 1,48% 13,30% 6,83%
Transferències de capital 0,45% 6,65%
Actius financers 1,88% 0,07% 0,65%
Passius financers 8,47% 8,39% 11,34% 6,98%