Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.739.957.934 €
 • 1.690 €
 • 1.620.343
 • 164.795.895 €
 • 1.200 €
 • 137.856
 • 113.449.934 €
 • 1.146 €
 • 100.266
 • 166.140.207 €
 • 1.263 €
 • 132.299
Impostos directes 39,23% 45,55% 42,55% 44,76%
Impostos indirectes 2,80% 3,19% 4,91% 3,69%
Taxes, preus públics i altres ingressos 9,88% 18,75% 24,73% 18,71%
Transferències corrents 39,57% 24,52% 20,85% 24,39%
Ingressos patrimonials 1,98% 0,44% 1,58% 2,01%
Alienació d'inversions reals 0,00% 4,23% 5,75%
Transferències de capital 1,44% 3,09%
Actius financers 0,00% 0,22% 0,69%
Passius financers 5,09% 5,38%