Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.739.957.934 €
 • 1.690 €
 • 1.620.343
 • 164.795.895 €
 • 1.200 €
 • 137.856
 • 113.449.934 €
 • 1.146 €
 • 100.266
 • 166.140.207 €
 • 1.263 €
 • 132.299
Despeses de personal 14,14% 33,77% 35,17% 30,71%
Despeses corrents en béns i serveis 24,54% 37,59% 43,40% 34,45%
Despeses financeres 0,60% 1,32% 0,53% 1,27%
Transferències corrents 39,97% 12,66% 8,91% 19,07%
Fons de contingència i altres imprevistos 1,42% 0,75% 0,54% 0,12%
Inversions reals 15,07% 8,00% 6,01% 6,52%
Transferències de capital 0,73% 0,06% 0,59%
Actius financers 1,60% 0,15% 0,15%
Passius financers 1,93% 5,70% 5,44% 7,13%