Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.736.183.654 €
 • 1.688 €
 • 1.620.809
 • 170.507.073 €
 • 1.242 €
 • 137.327
 • 109.069.037 €
 • 1.102 €
 • 99.013
 • 162.239.649 €
 • 1.234 €
 • 131.507
Impostos directes 38,00% 44,61% 43,00% 45,99%
Impostos indirectes 2,23% 2,59% 4,86% 2,69%
Taxes, preus públics i altres ingressos 10,24% 18,27% 24,05% 18,18%
Transferències corrents 39,59% 21,97% 20,87% 24,57%
Ingressos patrimonials 1,54% 0,44% 1,71% 2,51%
Alienació d'inversions reals 0,15% 2,84% 5,77%
Transferències de capital 0,55% 2,83% 0,15%
Actius financers 0,18% 0,21% 0,15%
Passius financers 7,52% 6,25% 5,50%