Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.736.183.654 €
 • 1.688 €
 • 1.620.809
 • 170.507.073 €
 • 1.242 €
 • 137.327
 • 109.069.037 €
 • 1.102 €
 • 99.013
 • 162.239.649 €
 • 1.234 €
 • 131.507
Despeses de personal 13,69% 32,13% 36,31% 28,88%
Despeses corrents en béns i serveis 24,31% 34,92% 42,24% 34,67%
Despeses financeres 0,81% 1,39% 0,59% 1,61%
Transferències corrents 39,33% 12,08% 8,96% 18,49%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,50% 0,73% 0,09% 0,29%
Inversions reals 15,05% 6,68% 6,22% 6,03%
Transferències de capital 0,63% 0,01% 0,73%
Actius financers 1,02% 6,39% 0,15%
Passius financers 4,67% 5,67% 5,59% 9,14%