Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.525.967.624 €
 • 1.570 €
 • 1.608.746
 • 156.739.179 €
 • 1.135 €
 • 138.144
 • 107.342.533 €
 • 1.092 €
 • 98.255
 • 159.214.112 €
 • 1.215 €
 • 131.094
Despeses de personal 14,09% 35,75% 36,34% 28,69%
Despeses corrents en béns i serveis 23,85% 35,73% 41,11% 34,48%
Despeses financeres 1,37% 1,51% 0,61% 1,93%
Transferències corrents 39,38% 14,28% 9,20% 18,30%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,26% 0,56% 0,08% 0,14%
Inversions reals 10,58% 5,46% 6,39% 6,97%
Transferències de capital 0,62% 0,01% 0,36%
Actius financers 0,85% 0,55% 0,16%
Passius financers 6,24% 6,15% 6,27% 8,98%