Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.550.566.230 €
 • 1.590 €
 • 1.604.555
 • 154.465.564 €
 • 1.115 €
 • 138.542
 • 104.568.500 €
 • 1.072 €
 • 97.586
 • 173.657.608 €
 • 1.323 €
 • 131.255
Despeses de personal 13,95% 35,73% 36,11% 25,24%
Despeses corrents en béns i serveis 23,66% 34,95% 42,21% 29,68%
Despeses financeres 1,36% 2,18% 0,90% 2,89%
Transferències corrents 39,04% 13,83% 8,73% 17,98%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,25% 0,65% 0,10% 0,06%
Inversions reals 13,81% 5,17% 6,02% 11,65%
Transferències de capital 0,85% 0,01% 4,82%
Actius financers 0,84% 0,56% 0,07%
Passius financers 6,24% 6,93% 5,93% 7,60%