Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.573.999.719 €
 • 1.606 €
 • 1.602.386
 • 151.475.952 €
 • 1.088 €
 • 139.176
 • 101.285.090 €
 • 1.042 €
 • 97.227
 • 151.059.178 €
 • 1.143 €
 • 132.199
Despeses de personal 13,50% 35,74% 36,85% 29,38%
Despeses corrents en béns i serveis 21,90% 33,75% 41,20% 35,79%
Despeses financeres 1,62% 2,60% 1,60% 3,40%
Transferències corrents 35,83% 12,75% 8,49% 15,80%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,97% 0,66% 0,10% 0,07%
Inversions reals 15,58% 5,36% 6,12% 5,08%
Transferències de capital 0,98% 0,01% 0,95%
Actius financers 4,52% 0,57% 0,08%
Passius financers 5,11% 8,56% 5,65% 9,52%