Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.062.598.572 €
 • 1.280 €
 • 1.611.822
 • 147.711.980 €
 • 1.057 €
 • 139.809
 • 98.534.224 €
 • 1.013 €
 • 97.292
 • 149.836.270 €
 • 1.122 €
 • 133.545
Despeses de personal 16,81% 37,41% 38,06% 29,81%
Despeses corrents en béns i serveis 26,45% 33,76% 41,11% 34,72%
Despeses financeres 2,24% 3,71% 1,62% 3,80%
Transferències corrents 42,35% 10,29% 7,84% 16,28%
Fons de contingència i altres imprevistos 0,68% 0,36%
Inversions reals 6,46% 4,83% 5,93% 3,86%
Transferències de capital 0,89% 1,47%
Actius financers 0,38% 1,16% 0,08%
Passius financers 4,42% 8,17% 5,08% 9,97%