Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.295.881.322 €
 • 1.416 €
 • 1.620.943
 • 148.979.696 €
 • 1.065 €
 • 139.834
 • 96.695.000 €
 • 995 €
 • 97.198
 • 139.268.234 €
 • 1.040 €
 • 133.954
Despeses de personal 15,27% 38,48% 39,58% 32,03%
Despeses corrents en béns i serveis 23,91% 32,89% 42,55% 37,07%
Despeses financeres 2,01% 3,21% 1,71% 4,29%
Transferències corrents 38,73% 9,90% 5,70% 17,23%
Inversions reals 14,51% 7,91% 5,90%
Transferències de capital 1,25% 0,40% 2,33%
Actius financers 0,35% 0,47% 0,09%
Passius financers 3,97% 6,74% 4,56% 6,95%