Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.233.569.539 €
 • 1.383 €
 • 1.615.448
 • 150.902.490 €
 • 1.090 €
 • 138.416
 • 96.075.960 €
 • 993 €
 • 96.722
 • 134.003.708 €
 • 999 €
 • 134.085
Despeses de personal 15,70% 34,00% 40,15% 35,94%
Despeses corrents en béns i serveis 23,47% 28,87% 41,65% 38,83%
Despeses financeres 1,83% 3,32% 1,63% 4,75%
Transferències corrents 37,55% 18,64% 5,44% 16,39%
Inversions reals 15,49% 9,15% 5,85%
Transferències de capital 1,02% 0,83%
Actius financers 0,40% 0,43% 0,10%
Passius financers 4,53% 4,76% 5,28% 3,25%