Inici > Pressupostos Municipals

Compareu els pressupostos municipals de Barcelona, Lleida, Girona, i Tarragona

»
Per habitant | Total
Barcelona X Lleida X Girona X Tarragona X +
Afegiu un altre municipi:
Totals
 • Total
 • Per habitant
 • Població
 • 2.459.771.117 €
 • 1.523 €
 • 1.619.337
 • 165.381.750 €
 • 1.195 €
 • 137.387
 • 98.084.555 €
 • 1.014 €
 • 96.236
 • 173.464.342 €
 • 1.294 €
 • 140.184
Despeses de personal 14,27% 31,05% 38,89% 28,40%
Despeses corrents en béns i serveis 21,33% 25,36% 38,81% 31,48%
Despeses financeres 1,67% 2,76% 1,52% 1,95%
Transferències corrents 34,06% 17,80% 5,20% 13,53%
Inversions reals 23,30% 18,00% 8,05% 16,41%
Transferències de capital 0,92% 0,84% 0,50%
Actius financers 0,33% 0,45% 0,07%
Passius financers 4,12% 3,73% 7,53% 7,66%