Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Interessos de dipòsits 45.000 € 0 € 1,35%
Dividends i participació en beneficis 2.167.269 € 16 € 64,97%
Rendes de béns immobles 628.656 € 5 € 18,84%
Productes de concessions i aprofitaments especials 495.000 € 4 € 14,84%
Altres ingressos patrimonials 10 € 0 € 0,00%

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.