Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 30.621.943 € 233 € 75,57%
De comunitats autònomes 4.796.829 € 36 € 11,84%
D'entitats locals 4.443.850 € 34 € 10,97%
D'empreses privades 60.080 € 0 € 0,15%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 10 € 0 € 0,00%
De l'exterior 600.000 € 5 € 1,48%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.