Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impost sobre la renda 3.169.463 € 24 € 4,26%
Impostos sobre el capital 63.125.410 € 480 € 84,89%
Impost sobre activitats econòmiques 8.065.000 € 61 € 10,85%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.