Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Despeses pressupostats

Deute públic
despesa total despesa per hab. % s/ total
Deute públic 13.908.796 € 106 € 100,00%

Sobre aquesta partida

Deute públic
Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.