Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Despeses pressupostats

Actuacions de caràcter general
despesa total despesa per hab. % s/ total
Òrgans de govern 2.422.308 € 18 € 8,59%
Serveis de caràcter general 18.484.159 € 141 € 65,58%
Administració financera i tributària 7.178.775 € 55 € 25,47%
Transferències a altres administracions públiques 100.000 € 1 € 0,35%

Sobre aquesta partida

Actuacions de caràcter general
S'inclouen en aquesta àrea les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització. Recollir les despeses generals de l'entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S'han d'incloure en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d'aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s'han d'imputar en la política de despesa específica que correspongui.