Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Gobierto avatar@2x
Alienació d'inversions reals
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De terrenys 9.361.446 € 71 € 100,00%

Sobre aquesta partida

Alienació d'inversions reals
Ingressos provinents de transaccions amb sortida o lliurament de béns de capital propietat de les entitats locals o dels seus organismes autònoms: de solars, de finques rústiques, de parcel·les sobrants de la via pública, habitatges i locals de negoci, etc.