Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Interessos de dipòsits 20.000 € 0 € 0,49%
Dividends i participació en beneficis 1.373.940 € 10 € 33,72%
Rendes de béns immobles 2.177.600 € 17 € 53,45%
Productes de concessions i aprofitaments especials 501.750 € 4 € 12,32%
Altres ingressos patrimonials 1.000 € 0 € 0,02%

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.