Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impost sobre la renda 3.200.000 € 24 € 4,29%
Impostos sobre el capital 63.207.000 € 481 € 84,71%
Impost sobre activitats econòmiques 8.206.000 € 62 € 11,00%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.