Inici > Pressupostos Municipals

Navata » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De comunitats autònomes 1 € 0 € 0,01%
D'entitats locals 8.900 € 7 € 99,99%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.