Inici > Pressupostos Municipals

Navata » Ingressos pressupostats

Gobierto avatar@2x
Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impostos sobre el capital 444.240 € 336 € 97,80%
Impost sobre activitats econòmiques 10.000 € 8 € 2,20%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.