Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De comunitats autònomes 1.229.273 € 9 € 24,12%
D'entitats locals 458.316 € 3 € 8,99%
D'empreses privades 2.150.000 € 16 € 42,19%
De l'exterior 1.258.181 € 9 € 24,69%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.