Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Actuacions de caràcter econòmic
despesa total despesa per hab. % s/ total
Agricultura, ramaderia i pesca 27.596 € 0 € 0,22%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.145.083 € 23 € 24,97%
Transport públic 7.139.270 € 52 € 56,69%
Infraestructures 245.000 € 2 € 1,95%
Altres actuacions de caràcter econòmic 2.037.196 € 15 € 16,18%

Sobre aquesta partida

Actuacions de caràcter econòmic
S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.