Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Producció de béns públics de caràcter preferent
despesa total despesa per hab. % s/ total
Sanitat 766.591 € 6 € 2,64%
Educació 16.042.100 € 117 € 55,30%
Cultura 6.947.142 € 51 € 23,95%
Esport 5.253.956 € 38 € 18,11%

Sobre aquesta partida

Producció de béns públics de caràcter preferent
Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.