Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impost sobre la renda 2.903.076 € 21 € 3,87%
Impostos sobre el capital 65.715.135 € 479 € 87,54%
Impost sobre activitats econòmiques 6.450.000 € 47 € 8,59%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.