Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De comunitats autònomes 1.361.400 € 10 € 28,21%
D'entitats locals 250.000 € 2 € 5,18%
D'empreses privades 1.230.000 € 9 € 25,48%
De l'exterior 1.985.196 € 14 € 41,13%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.