Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Interessos de bestretes i préstecs concedits 7.485 € 0 € 1,00%
Interessos de dipòsits 30.035 € 0 € 4,03%
Rendes de béns immobles 38.161 € 0 € 5,12%
Productes de concessions i aprofitaments especials 669.718 € 5 € 89,85%

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.