Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Actuacions de caràcter econòmic
despesa total despesa per hab. % s/ total
Agricultura, ramaderia i pesca 26.667 € 0 € 0,22%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.869.570 € 21 € 23,54%
Transport públic 7.139.270 € 52 € 58,57%
Infraestructures 226.989 € 2 € 1,86%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.927.301 € 14 € 15,81%

Sobre aquesta partida

Actuacions de caràcter econòmic
S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.