Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Producció de béns públics de caràcter preferent
despesa total despesa per hab. % s/ total
Sanitat 706.238 € 5 € 2,46%
Educació 15.986.208 € 116 € 55,74%
Cultura 6.678.388 € 49 € 23,29%
Esport 5.306.848 € 39 € 18,51%

Sobre aquesta partida

Producció de béns públics de caràcter preferent
Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.