Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Serveis públics bàsics » Medi ambient
despesa total despesa per hab. % s/ total
Administració general del medi ambient 1.239.383 € 13 € 25,30%
Parcs i jardins 3.567.579 € 36 € 72,83%
Protecció i millora del medi ambient 91.300 € 1 € 1,86%

Sobre aquesta partida

Medi ambient
S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.